فیش AV بسته

7,000 تومان
✓مناسب برای کابل 07 و 08 ✓قیمت هر عدد 7/000 ✓بسته صد تایی

فیش شبکه روکش استیل

3,100 تومان
✓برند AMP ✓مناسب برای کابل CAT6 و CAT7 ✓قیمت هر عدد 3/100 ✓بسته صد تایی

فیش شبکه پلاستیکی

2,500 تومان
✓برند AMP ✓مناسب برای کابل CAT6 و CAT7 ✓قیمت هر عدد 2/500 ✓بسته صد تایی

فیش BNC پرسی

5,500 تومان
✓جنس بدنه استیل ✓مغزی طلایی ✓مناسب برای کابل 07 ✓بسته صد تایی

فیش BNC پیچی

6,500 تومان
✓پیچی نارنجکی ✓مغزی طلایی ✓مناسب برای کابل 07 و 08 ✓بسته صد تایی