کم باکس 15×15 دوربین مداربسته (CamBox)- وارداتی

34,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کم باکس 15×15 دوربین مداربسته (CamBox)، تصویر زیر را لمس کنید.

کم باکس 13×13 دوربین مداربسته (CamBox)- وارداتی

30,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کم باکس 13×13 دوربین مداربسته (CamBox)، تصویر زیر را لمس کنید.

جعبه تقسیم 15×10 دوربین مداربسته

17,000 تومان
قیمت در بسته74 عددی هر عدد 13/500 تومان (مجموعا 999 هزار تومان)

جعبه تقسیم 10×10 دوربین مداربسته

13,000 تومان
قیمت در بسته 90 عددی هر عدد 9/500 تومان (مجموعا 855 هزار تومان)