کابل شبکه SFTP بدون تست

4,500,000 تومان7,000,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل شبکه SFTP بدون تست ، تصویر زیر را لمس کنید.

کابل شبکه SFTP تست دار

9,500,000 تومان12,000,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل شبکه SFTP تست دار ، تصویر زیر را لمس کنید.

کابل شبکه UTP بدون تست

1,860,000 تومان2,196,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل شبکه UTP بدون تست ، تصویر زیر را لمس کنید.

کابل شبکه UTP تست دار

2,715,000 تومان2,775,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل شبکه UTP تست دار ، تصویر زیر را لمس کنید.

کابل دو زوج (کابل مخصوص دزدگیر)

700,000 تومان1,550,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل مخصوص دزدگیر( کابل دو زوج ) ، تصویر زیر را

کابل تک رشته (کابل مخصوص دوربین مداربسته)

1,900,000 تومان2,800,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل مخصوص دوربین مداربسته ( کابل تک رشته) ، تصویر زیر

کابل ترکیبی 07 ، 2 در 0.5 (کابل مخصوص دوربین مداربسته)

480,000 تومان1,465,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل مخصوص دوربین مداربسته ( کابل ترکیبی 07 ، 2 در

کابل ترکیبی 07 ، 2 در 1 (کابل مخصوص دوربین مداربسته)

510,000 تومان1,560,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل مخصوص دوربین مداربسته ( کابل ترکیبی 07 ، 2 در