کابل شبکه SFTP بدون تست

5,500,000 تومان7,000,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل شبکه SFTP بدون تست ، تصویر زیر را لمس کنید.

کابل شبکه SFTP تست دار

8,000,000 تومان9,000,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل شبکه SFTP تست دار ، تصویر زیر را لمس کنید.

کابل شبکه UTP بدون تست

1,860,000 تومان2,745,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل شبکه UTP بدون تست ، تصویر زیر را لمس کنید.

کابل شبکه UTP تست دار

4,118,000 تومان4,270,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل شبکه UTP تست دار ، تصویر زیر را لمس کنید.

کابل دو زوج (کابل مخصوص دزدگیر)

976,000 تومان3,260,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل مخصوص دزدگیر( کابل دو زوج ) ، تصویر زیر را

کابل تک رشته (کابل مخصوص دوربین مداربسته)

4,000,000 تومان5,000,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل مخصوص دوربین مداربسته ( کابل تک رشته) ، تصویر زیر

کابل ترکیبی 07 ، 2 در 0.5 (کابل مخصوص دوربین مداربسته)

830,000 تومان2,510,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل مخصوص دوربین مداربسته ( کابل ترکیبی 07 ، 2 در

کابل ترکیبی 07 ، 2 در 1 (کابل مخصوص دوربین مداربسته)

930,000 تومان3,000,000 تومان
جهت سفارش تلفنی، دریافت مشاوره یا هرگونه سوال درمورد کابل مخصوص دوربین مداربسته ( کابل ترکیبی 07 ، 2 در